PLATFORMA EDUKACYJNA

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

w sprawie rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 ustalam:

 

TERMINARZ REKRUTACJI

1. Składanie karty zapisu do klasy pierwszej gimnazjum do 16 marca 2015r.

2. Zebranie organizacyjne dla rodziców kandydatów 8 czerwca 2015r. godz. 17:00 Gimnazjum w Żórawinie ul. Kopernika 14

3. Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ikopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych dokumentów od26 do 29 czerwca 2015r.

4.Ogłoszenie list przyjętych do gimnazjum 2 lipca 2015r.

5.Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum. 7 lipca 2015r.

6.Ogłoszenie list klasowych 31 sierpnia 2015r.

Uczniowie będą kontynuować naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole podstawowej
uczniowie zostaną zakwalifikowani do grupy podstawowej lub zaawansowanej na podstawie testu sprawdzającego umiejętności językowe, który zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu września 2015r.Karty zapisu można pobrać w sekretariacie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, ul. Kopernika 14 lub na stronie gimzorawina.nazwa.pl – w zakładce rekrutacja. Karta Wniosek Zapisu do Gimnazjum

Kandydaci zameldowani na stałe poza Gminą Żórawina wraz z kartą zapisu składają odpis skrócony aktu urodzenia oraz poświadczenie zameldowania (do wglądu).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja powołana przez dyrektora gimnazjum.DYREKTOR GIMNAZJUM IM.ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE