O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

w sprawie rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015Na podstawie art.20 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.z 2014r) oraz niektórych innych ustaw oraz zarządzenia nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014r w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 ustalam:TERMINARZ REKRUTACJI

1.Składanie kart zapisu o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum od 3 do 30 marca 2014r.

2.Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz zdjęcie do legitymacji (opisane imieniem i nazwiskiem , miejscem zamieszkania) innych wymaganych dokumentów 27 do 30 czerwca 2014r.

3.Ogłoszenie list przyjętych do gimnazjum 3 lipca 2014r. (informacja w sekretariacie)

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów do 7 lipca 2014r.

5.Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum 8 lipca 2014r.

 

Uczniowie będą kontynuować naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole podstawowej. Zostaną zakwalifikowani do grupy podstawowej lub zaawansowanej na podstawie testu sprawdzającego umiejętności językowe, który zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu nauki we wrześniu 2014r;

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, ul. Kopernika 14 oraz na stronie internetowej szkoły www.gimzorawina.nazwa.plKandydaci zameldowani na stałe poza Gminą Żórawina wraz z kartą zapisu przedstawiają odpis skrócony aktu urodzenia oraz poświadczenie zameldowania (do wglądu).

DYREKTOR GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE